13 2019


-  
-  
-

. 944-3373 


6 , 5 , 4 , 2 , 1


AIKIJUJUTSU (Yoseikan) – 5  
AIKIDO (Yoseikan) – 5 
AIKIJUJUTSU (Daito-ryu) – 5  
TANTOJUTSU – () 
AIKIDO (Aikikai) – 4  
AIKIDO (imaf) – 3  
JOJUTSU – 3  
KENJUTSU – 2  
IAIDO (toyama ryu) – 2  
JUJUTSU (hontai yoshin ryu) – 1  
KARATE (shotokan) - 1

___________________________________________________________________________

https://www.martialartselite.ru

https://www.youtube.com/c/MartialArtsElite

https://vk.com/martialartselite